top of page

מדיניות אחריות‎

לקרדה דואגת שמוצריה יסופקו באיכות הגבוהה ביותר ולאחר שעברו בקרת איכות קפדנית.

 

האחריות מכסה פגמים ביצור, לרבות פגמים בחומרים ממנו מורכב המוצר.

 

האחריות אינה מכסה שבר או ריסוק למוצר או למכשיר הנייד שבשימוש.

האחריות אינה מחייבת החזר כספי אלא החלפת המוצר בחדש או החלפת החלק הפגום בחלק חדש.

 

מימוש האחריות ע"י בית העסק שממנו נרכש המוצר, בהצגת חשבונית.

 

bottom of page